Knab.nl

Knab.nl
Beoordeel deze webshop

Knab.nl is een online  bank waarbij je voor een vast bedrag per maand kunt bankieren. Knab, het omgekeerde van Bank, is onderdeel van Aegon en biedt ‘echt onafhankelijk advies’, zoals een melding wanneer je rood komt te staan. Knab kan er dan voor zorgen dat er automatisch geld van je spaarrekening naar je betaalrekening wordt overgemaakt. Ook kan je bij Knab online bankieren.

Deel je Ervaring

Schrijf GEEN woorden in hoofdletters, deze zullen verwijderd worden en blijf beleefd!

Knab.nl
Beoordeel deze webshop